امور کتابخانه

 كتابخانه مركز آموزش علمي كاربردي شيرين عسل داراي بيش از 1000 جلد كتاب با موضوعات شيمي و صنايع شيميايي ، صنايع غذايي ، گرافيك و  چاپ، كامپيوتر ، مديريت و خدمات اجتماعي ، روانشناسي و مذهبي و نشريات و گاهنامه هايي با موضوعات فوق الذكر مي باشد كه دانشجويان مي توانند با عضويت در كتابخانه مركز از كتب موجود استفاده نمايند.

لیست کتابهای موجود مرکز
ليست مجلات و نشريه هاي موجود در كتابخانه

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.