رویداد شتاب بیوتکنولوژی با محوریت صنایع غذایی - بهمن ماه


کاربرگ شماره یک استارت آپ.doc

پس از تکمیل،کاربرگ را به ایمیل 
pazhouhesh@uast-sha.ir
ارسال فرمایید
جهت مشاهده عکس با کیفیت بر روی لینک زیر کلیک فرمایید کمیته برگزاری

              دکتر هدا جعفری زاده(ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل)                                                    دبیر علمی

مهندس مهدیه محدث کامرانشاهی                                                                                                                                دبیر اجرائی

شورای مشورتی

دکتر محمدحسین موسی زاده                                                                                                         مدیر کل دفتر پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دکتر یونس ژائله                                                                                                                              رئیس هیئت مدیره هلدینگ شیرین عسل

دکتر فرزان قالیچی                                                                                                               رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

مهندس محمدعلی برهانی زاد                                                                                                                      مدیرعامل هلدینگ شیرین عسل

دکتر نریمان یوزباشی                                                                                                       معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی


داورهای رویداد

دکتر نویده انرجان                                                                                                                            عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز

دکتر صدیف آزادمرد                                                                                                                          عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

دکتر مریم خوش منظر                                                                                                                           مدرس مراکز علمی کاربردی

دکتر رقیه حاتمی                                                                                                                                  مدرس مراکز علمی کاربردی
منتورها

دکتر محمدرضا کوششی                                                                                                                         مدرس مراکز علمی کاربردی

مهندس اسرا طریقیان                                                                                                                            مدرس مراکز علمی کاربردی

دکتر امید احمدی

دکتر زهرا سیار                                                                                                                                 عضو هیئت علمی دانشگاه بناب


 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.