یکشنبه 25 بهمن 1394
 
اخبار دانشگاه
كارگاه آموزشي روش تحقيق ، پاياننامه نويسي
ثبت نام بدون آزمون كارشناسي بهمن 94
ثبت نام بدون آزمون بهمن 1394
مراسم معارفه رئيس جديد مركز آموزش علمي كاربردي شيرين عسل برگزار شد .
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
كارگاه آموزشي
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دستورالعمل جهت تكميل پرونده و مصاحبه
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
 
    تعداد بازدید کنندگان :   11589   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.