چهارشنبه 4 آذر 1394
 
اخبار دانشگاه
اخذ لوح تقدير سومين جشنواره ملي حركت
شركت مدیران، اساتید و دانشجویان مرکز آموزش علمي – كاربردي ...
كسب افتخاري ديگر در جشنواره ملي حركت
تقدير و تشكر سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي از مهندس قندچي
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
كارگاه آموزشي
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دستورالعمل جهت تكميل پرونده و مصاحبه
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
 
    تعداد بازدید کنندگان :   10632   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.