شنبه 9 مرداد 1395
 
اخبار دانشگاه
دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی
برگزاری دوره آموزشی " ارزشیابی کارکنان" در مرکز آموزش علمی ...
برگزاری دوره آموزش " قانون کار" در مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل
برگزاری کارگاه آموزشی " پروبیوتیک و محصولات فراسودمند " در ...
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دستورالعمل جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دوره های آموزشی کوتاه مدت
قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ ها
امور مدرسان
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
کارگاه آموزشی
وام شهریه
 
    تعداد بازدید کنندگان :   13270   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.