دوشنبه 8 شهریور 1395
 
اخبار دانشگاه
برگزاری دوره آموزشی روانشناسی فروش و روشهای متقاعد نمودن مشتری
برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی در مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل
برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی زمان بندی تولید در مرکز ...
دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دستورالعمل جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دوره های آموزشی کوتاه مدت
قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ ها
امور مدرسان
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
کارگاه آموزشی
شورای تعامل و تبادل نظر
وام شهریه
 
    تعداد بازدید کنندگان :   13645   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.