دوشنبه 10 خرداد 1395
 
اخبار دانشگاه
برگزاری دوره آموزش " قانون کار" در مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل
برگزاری کارگاه آموزشی " پروبیوتیک و محصولات فراسودمند " در ...
برگزاری دوره آموزشی " نظام آراستگی محیط کار " در مرکز آموزش ...
برگزاری دوره آموزشی " اصول حفاظت " در مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دستورالعمل جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دوره های آموزشی کوتاه مدت
قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ ها
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
کارگاه آموزشی
 
    تعداد بازدید کنندگان :   12690   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.