ﺳﻪشنبه 7 بهمن 1393
 
اخبار دانشگاه
كارگاه آموزشي روشهاي محلول سازي در آزمايشگاه صنايع غذايي
برگزاري كارگاه آموزشي روش مقاله نويسي ISI
آگهي پذيرش دانشجوي كارشناسي ناپيوسته ترمي بدون كنكور
پذيرش دانشجو بدون كنكور ترم بهمن 93
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
كارگاه آموزشي
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
 
    تعداد بازدید کنندگان :   7148   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.