شنبه 2 خرداد 1394
 
اخبار دانشگاه
تغيير زمان برگزاري كارگاه آموزشي
آگهي پذيرش دانشجوي كارشناسي ناپيوسته ترمي بدون كنكور
كارگاه آموزشي روشهاي محلول سازي در آزمايشگاه صنايع غذايي
برگزاري كارگاه آموزشي روش مقاله نويسي ISI
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید و کارکنان
نمودار سازمانی
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
معاونت آموزشی - پژوهشی
برنامه درسی و مواد آزمون
تقویم آموزشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
كارگاه آموزشي
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دستورالعمل جهت تكميل پرونده و مصاحبه
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
 
    تعداد بازدید کنندگان :   8598   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.