پنجشنبه 4 بهمن 1397
 
رهبري و دانشگاه پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1397مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل
اخبار دانشگاه
بازدید از نمایشگاه ربع رشیدی
برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه هفته قرآنی دانشگاه ها
شرکت در جشن دانش آموختگان
بازدید از نمایشگاه کتاب تبریز
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید مرکز
نمودار و چارت سازمانی مرکز
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
ملاقات با ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی - پژوهشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهش
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دستورالعمل جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دوره های آموزشی کوتاه مدت
قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ ها
امور مدرسان
دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی وزارت علوم
برنامه های حمایتی از شرکتها و موسسات دانش بنیان
ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری کشور
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
انجمن علمی دانشجوئی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
کارگاه آموزشی
شورای تعامل و تبادل نظر
وام شهریه
صندوق رفاه دانشجویان
منشور حقوق دانشجویی
 
    تعداد بازدید کنندگان :   26010   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.